Francesca, francesca

País / Country: Alemanya / Alamania / Germany
Direcció / Dirección / Direction: Dimitri Dietrich Limpert
Guió / Guión / Screenplay: Dimitri Dietrich Limpert
Producció / Producción / Production: Dimitri Dietrich Limpert
Intèrprets / Intérpretes / Cast: …
Francesca, Francesca I 2015 I without dialogs I 5’

La música va tornar a la vida la fulla d’un arbre.

© Copyright - FEC Festival