Crèdits

Organitza
POCC, IMAC Reus

Equip organitzador
Direcció i programació_Sílvia Ferran, Christian Inaraja
Producció_Sílvia Ferran, Christian Inaraja, Iolanda Fontgivell (IMAC)
Producció tècnica_Moviola
Premsa_Alex Tovar
Relacions públiques_Céline Pimentel
Activitats educatives_Karen Cuevas
Oficina Festival_Jesús Argentó, Karen Cuevas
Adjunts Producció_Eduard Tomàs, Alexis Margalef
Guions i presentacions diàries_Anna-Priscila Magrinyà

Col·laboradors activitats:
Activitats educatives _Karen Cuevas
Drugmetratges _Antoni Llort, Tre Borràs, Carme González (Pla Municipal Drogues Reus, Casal de Joves La Palma Reus)
Minicurts _Taller Estampa
Minimarket _Eduard Tomàs
Reality Bites _Anna Roig (Servei de Joventut de Reus)

Col·laboradors
Fotografia / video _Christophe Sion
Presentadors cloenda _Anna Barrachina, Jordi Gil
Projeccions _Xavier Massó Serveis Videogràfics
Gestió Carpa Moritz _Ricard Llaó (As de Copes)
Imatge gràfica _Valdrada, Estudi Martín
Cartell _Christian Inaraja
Impremta _Indugraf
Logística _IMAC Reus
Retolació _PubliServei, Marc Martí, Ferran Sarri
Web _Ramon Crusellas

© Copyright - FEC Festival